Phòng Văn hóa Thông tin

- Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1.Trưởng phòng:  Đàm Thị Chiến

- Điện thoại CQ:  0263.820.131

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

2. Phó Trưởng phòng: 

- Điện thoại CQ: 

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc văn hóa gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. Lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm: bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý hoạt động các khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ Karaoke, các cơ sở bán, cho thuê băng đĩa hình, sách, văn hóa phẩm…

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 4 940
  • Tổng lượt truy cập: 1606228
Đăng nhập