Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 360
  • Trong tuần: 5 653
  • Tổng lượt truy cập: 1764982
  • Tất cả: 784
Đăng nhập
image advertisement
   BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
image advertisement

Tổng số: 97
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/NQ-HĐND 29/06/2023 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về phân bổ nguồn vốn nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trinh MTQG lần 2
Lượt xem: 0
Tải về 21
14/NQ-HĐND 29/06/2023 NQ về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 10
21/NQ-HĐND 29/06/2023 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/11./2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 9
19/NQ-HĐND 29/06/2023 Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 10
16/NQ-HĐND 29/06/2023 Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 9
17/NQ-HĐND 29/06/2023 Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 lần 2
Lượt xem: 0
Tải về 14
10/NQ-HĐND 24/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
07/NQ-HĐND 24/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 lần 1
Lượt xem: 0
Tải về 6
05/NQ-HĐND 23/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 202
Lượt xem: 0
Tải về 3
01/2023/QĐ-UBND 15/03/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 14
12345678910

Chung nhan Tin Nhiem Mang