HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HOÀ

(Trích Luật Tổ Chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015)

      Điều 6

1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

I. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hoàng Văn Thường

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy -  Chủ tịch HĐND huyện

2 Nông Thị Niêm Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện
II. Các Ban của HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Ban Pháp chế       

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Hoàng Thị Vân Anh  CT MTTQ- Trưởng Ban Dân vận

2

Lê Văn Khương  CT MTTQ xã Mỹ Hưng

3

Hoàng Thị Gấm

Chủ tịch Hội LHPN

4

Hà Văn Hoàn

Bí thư Đảng ủy xã Tự Do 

5

Đinh Tiến Đài

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thành

 6  Nguyễn Ngọc Anh  Phó Bí thư Huyện đoàn
 7  Trương Đàm Hưng  Chủ tịch UBND xã Đại Sơn
 8  Đặng Văn Hiền  Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban

2. Ban Kinh tế - xã hội

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phan Thị Hường

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng ban

2

 Ma Kiên Ngọc

Trưởng Ban Tuyên giáo - Phó trưởng ban

3

Nông Thị Hiền

Phó Ban KT-XH HĐND huyện

4

Đặng Văn Truyền

Bí thư Đảng ủy xã Cách Linh

5

Hà Văn Việt

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Động - Ủy viên

 6  Nguyễn Quốc Hoan  Viên chức Trung tâm văn hoá Truyền thông
 7  Nông Văn Vinh  Phó Ban KT-XH HĐND huyện
 8  Đinh Ích Bến  Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc

3. Thư ký kỳ họp: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 III. Đại biểu HĐND huyện  khoá XIX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT

Họ tên

Chức vụ - đơn vị

Ghi chú

1

Hoàng Văn Thường

Chủ tịch HĐND

 

2

Nông Thị Niêm

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Đinh Huy Giáp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

4

Hoàng Thị Hiếu

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

5

Hoàng Thị Vân Anh

CT MTTQ – Trưởng Ban DV Huyện ủy

 

6

Phan Thị Hường

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

7

Đàm Minh Thi

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

8

Đặng Văn Hiền

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

9

Ma Kiên Ngọc

Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

 

10

Nông Văn Tuyên

Bí thư Đảng ủy TT Tà Lùng

 

11

Lương Văn Hoàn

Cán bộ Huyện đoàn

 

12

Trương Đàm Hưng

Chủ tịch xã Đại Sơn

 

13

Nông Thị Hiền

Phó Ban KT – XH HĐND huyện

 

14

Đinh Văn Tần

Bí thư xã Mỹ Hưng

 

15

Nông Văn Du

Nghỉ hưu (Tổ dân phố 6 TT Hòa Thuận)

 

16

Nguyễn Ngọc Anh

Phó Bí thư Huyện Đoàn TN

 

17

Đinh Tiến Đài

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thành

 

18

Hoàng Thị Thu

Phó Chủ tịch TT Hòa Thuận

 

19

Đặng Văn Truyền

BT Đảng ủy xã Cách Linh

 

20

Lê Văn Khương

Chủ tịch MTTQ xã Mỹ Hưng

 

21

Đàm Khánh Hòa

Chủ tịch Hội CCB xã Cách Linh

 

22

Đinh Văn Thuần

Phó BT Đảng ủy xã Tiên Thành

 

23

Nguyễn Quốc Hoan

Cán bộ phòng VHTT huyện

 

24

Trần Thị Hằng

Giáo viên Trường MN Cách Linh

 

25

Nông Văn Chính

Bí thư Đoàn thanh niên xã Đại Sơn

 

26

Lương Văn Thư

Nghỉ hưu (xóm Liên Hồng, Xã Cách Linh)

 

27

Bế Văn Phùng

Bí thư Đảng ủy xã Bế Văn Đàn

 

28

Bế Kim Huế

Bí thư Đảng ủy TT Hòa Thuận

 

29

Triệu Ánh Tiệp

Bí thư Đảng ủy xã Chí Thảo

 

30

Bế Ích Quyết

Nghỉ hưu ( xóm Đồng Giao, Xã Chí Thảo)

 

31

Phan Văn Cầu

Bí thư xã Độc Lập

 

32

Bế Đình Tậu

Chủ tịch HĐND xã Phi Hải

 

33

Hồng Văn Thùy

Bí thư chi bộ xóm Cáp Tao xã Phi Hải

 

34

Bế Ích Đình

Chủ tịch MTTQ xã Độc Lập

 

35

Nguyễn Đình Bội

Chủ tịch HĐND xã Quảng Hưng

 

36

Hoàng Đình Biểu

Chỉ huy trưởng BCH QS xã Cai Bộ

 

37

Hoàng Thị Gấm

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

 

38

Mã Thị Lưu

Nghỉ hưu (Xóm Đà Vỹ, TT Quảng Uyên)

 

39

Hà Văn Thoát

Chủ tịch MTTQ xã Quốc Toản

 

40

Nguyễn Thị Thùy Linh

Công chức VHXH xã Phúc Sen

 

41

Phan Văn Long

Bí thư Đảng ủy TT Quảng Uyên

 

42

Nông Văn Vinh

Chuyên viên Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ

 

43

Hà Văn Hoàn

Bí thư Đảng ủy xã Tự Do

 

44

Hà Văn Việt

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Động

 

45

Lương Quang Thịnh

Chuyên viên Phòng Nội vụ

 

46

Đinh Ích Bến

Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc

 

47

Đàm Chiến Hữu

Phó Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc

 

48

Nguyễn Văn Thủy

Nghỉ hưu (xóm Bản Buống, xã Bế Văn Đàn)

 

49

Đinh Thị Hào

Công chức Văn phòng TK xã Hồng Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện

       (Trích Luật Tổ Chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015)

      Điều 26

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 5 295
  • Tổng lượt truy cập: 1606583
Đăng nhập