DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1. Thị trấn Quảng Uyên 7. Xã Bình Lăng 13. Xã Hoàng Hải
2. Xã Chí Thảo 8. Xã Quảng Hưng 14. Xã Hạnh Phúc
3. Xã Quốc Phong 9. Xã Quốc Dân 15. Xã Hồng Định
4. Xã Phi Hải 10. Xã Phúc Sen 16. Xã Hồng Quang
5. Xã Độc Lập 11. Xã Tự Do 17. Xã Đoài Khôn
6. Xã Cai Bộ 12. Xã Ngọc Động  

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 7 136
  • Tổng lượt truy cập: 1712612
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang