Tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn

Ngày 25/11, tại xã Bế Văn Đàn, Điện lực Quảng Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện cao áp .

Hội nghị triển khai, tuyên truyền những quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;  Các quy định của Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều cảu Nghị định 134/2013/NĐ-CP. những điều cần biết về sử dụng điện an toàn đối với hộ sử dụng điện; cách phòng tránh tai nạn về điện; sơ cấp cứu khi bị điện giật.

Thông qua buổi tuyền truyền đã góp phần giúp cho nhân dân hiểu thêm về cách sử dụng điện an toàn - tiết kiệm, cách phòng ngừa tai nạn về điện, cấp cứu người bị điện giật và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ lưới điện quốc gia, có ý thức cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp sử dụng điện an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sự cố về điện gây ra

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 16
Login