Chuyên mục cung cấp thông tin

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

 

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:Mẫu số 01a; Mẫu số 01b.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫu số 01a; Mẫu số 01b; Mẫu số 02; Mẫu số 03; Mẫu số 04; Mẫu số 05; Mẫu số 06.

 

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

 

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục thông tin công khai 

 

1

Văn bản quy phạm pháp luật

 Chi Tiết

2

Thủ tục hành chính

 Chi Tiết

3

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

 Chi Tiết

4

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay

 Chi Tiết

5

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

 Chi Tiết

6

Báo cáo tài chính năm

 

7

Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Cổng

 Chi Tiết

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Tỉnh Cao Bằng

 

III

Biểu mẫu

 

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Mau_1a.docx

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Mau_1b.docx

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_02.docx

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_03.docx

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_04.docx

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_05.docx

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Mau_06.docx

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

 

1

Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

 Chi Tiết

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 4 305
  • Tổng lượt truy cập: 1603105
Đăng nhập