Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023

 

Thứ 2
27/03/2023

Thứ 3
28/03/2023

Thứ 4
29/03/2023

Thứ 5
30/03/2023

Thứ 6
31/03/2023

Thứ 7
01/04/2023

Chủ nhật
02/04/2023

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc với xã Bế Văn Đàn

Chiều:
Dự Diễn đàn DN và xúc tiến ĐT

Sáng:
Họp (trực tuyến) UBND tỉnh mở rộng

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Đi công tác cơ sở


Chiều:
Đi công tác cơ sở

Sáng:
Dự tập huấn chuyển đổi số


Chiều:
Dự tập huấn chuyển đổi số

Sáng:
Dự Hội nghị giao ban Báo chí tỉnh

Chiều:
Dự tập huấn chuyển đổi số

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự họp (trực tuyến) UBND tỉnh

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Đi công tác Biên giới


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự Họp trực tuyến UBND tỉnh

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự Sơ kết giữa nhiệm kỳ Chi bộ VHXH

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Đi công tác xã Bế Văn Đàn

Chiều:
Làm việc tại cỏ quan

Sáng:
Làm việc tại cỏ quan


Chiều:
Làm việc tại cỏ quan

Sáng:
Làm việc tại cỏ quan


Chiều:
Làm việc tại cỏ quan

Sáng:
Làm việc tại cỏ quan


Chiều:
Làm việc tại cỏ quan

Sáng:
Làm việc tại cỏ quan


Chiều:
Làm việc tại cỏ quan

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 382
  • Trong tuần: 4 725
  • Tổng lượt truy cập: 1602344
Đăng nhập