Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Thứ 2
13/03/2023

Thứ 3
14/03/2023

Thứ 4
15/03/2023

Thứ 5
16/03/2023

Thứ 6
17/03/2023

Thứ 7
18/03/2023

Chủ nhật
19/03/2023

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Họp Lãnh đạo UBND huyện (10h)

Chiều:
Đi kiểm tra cơ sở (Hạnh Phúc, Ngọc Động)

Sáng:
Họp tại Cục Thuế tỉnh


Chiều:
Họp BCĐ Quy hoạch tỉnh

Sáng:
Ra Tòa án tỉnh (TĐ Khuổi Luông)

Chiều:
Tiếp công dân định kỳ

Sáng:
Làm việc với BQLDA


Chiều:
Họp KĐ theo KL Thanh tra sở KHĐT

Sáng:
Đi kiểm tra cơ sở (đất trụ sở CA xã)

Chiều:
Đi kiểm tra cơ sở (đất trụ sở CA xã)

Đ/c Hoàng Thị Hiếu
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp các đơn vị, các xã, TT triển khai thực hiện CT mục tiêu năm 2023

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ( Dự kiến)

Chiều:
Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ( Dự kiến)

Sáng:
Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ( Dự kiến)

Chiều:
Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ( Dự kiến)

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp với lãnh đạo UBND các xã, thị trấn về CT MTQG

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Công tác tại xã Đại Sơn


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp Thường trực HĐND huyện

Chiều:
Đi công tác xã Đại Sơn

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Học lớp Bồi dưỡng Dại biểu HĐND tại tỉnh

Chiều:
Học lớp Bồi dưỡng Dại biểu HĐND tại tỉnh

Sáng:
Học lớp Bồi dưỡng Dại biểu HĐND tại tỉnh

Chiều:
Học lớp Bồi dưỡng Dại biểu HĐND tại tỉnh

Sáng:
Học lớp Bồi dưỡng Dại biểu HĐND tại tỉnh

Chiều:
Học lớp Bồi dưỡng Dại biểu HĐND tại tỉnh

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp TT HĐND huyện

 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự HN bồi dưỡng đại biểu HĐND tại: Trung tâm HN tỉnh Cao Bằng

Chiều:
Dự HN bồi dưỡng đại biểu HĐND tại: Trung tâm HN tỉnh Cao Bằng

Sáng:
Dự HN bồi dưỡng đại biểu HĐND tại: Trung tâm HN tỉnh Cao Bằng

Chiều:
Dự HN bồi dưỡng đại biểu HĐND tại: Trung tâm HN tỉnh Cao Bằng

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 544
  • Trong tuần: 5 385
  • Tổng lượt truy cập: 1599936
Đăng nhập