UBND xã Đại Sơn

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Xóm Bó Tèng, xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02066271158

TT

Họ và tên

Chức danh đảm nhiệm

Số điện thoại

1

2

4

5

1

Hoàng Văn Ngát

Bí thư Đảng ủy xã

0834020178

2

Hứa Thị Thủy

Phó Bí thư
Đảng ủy- CTHĐND

0333163116

3

Lăng Văn Vọng

Phó CT. HĐND

0984694168

4

Trương Đàm Hưng

CT.UBND

0379971568

5

Hoàng Văn Bối

PCT.UBND

0987699971

6

Hoàng Văn Hiến

Phó chủ tịch UBND

0986565207

7

Lục Văn Thái

Chủ tịch UBMTQ xã

0343525284

8

Nông Văn Chính

Bí thư Đoàn TN

0943289880

9

Nông Thị Tuyền

CT. Hội nông dân

0973322147

10

Nông Văn Hơn

CT. HND xã

0822683570

II. Điều kiện tự nhiên

Xã Đại Sơn nằm ở phía đông nam huyện Quảng Hòa, có vị trí địa lý:

Xã Đại Sơn có diện tích 38,25 km², dân số năm 1999 là 3.057 người[1], mật độ dân cư đạt 80 người/km².

Trên địa bàn xã Đại Sơn có một số ngọn núi như Lủng Nọi, Phia Đeng, Phia Luông, Bó Mẹ, Cốc Phường, Kéo Hích, Lăng Rườn, Lủng Nâu, Lũng Cân, Lũng Mây, Lũng Nưa, Lũng Ruồm, Lũng Tém, Lũng Vài Ngườm Khoen, Phia Lắc, Ro Miếng, Phia Sám. Các con suối chảy trong xã là Bán Sát, Bắc Vọng, Bó Tèng, Khuổi Lầu, Nà Niếng. Đại Sơn có một công trình thủy lợi là đập Thủng Quây.

Lịch sử

Xã Đại Sơn được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1981 theo Quyết định 245-CP[4] trên cơ sở sáp nhập hai xã Đại Tiến và Đà Sơn.

Ngày 13 tháng 12 năm 2001, xã Đại Sơn thuộc huyện Phục Hòa vừa tái lập từ huyện Quảng Hòa.

Ngày 9 tháng 9 năm 2019, đổi tên xóm Không Vắc - Rằng Kheo thành xóm Đà Sơn, đổi tên xóm Bó Nộc - Bó Tèng thành xóm Bó Tèng, sáp nhập hai xóm Thang Nà và Cốc Phường thành xóm Nam Hà, sáp nhập hai xóm Cốc Lùng và Khưa Nính - Lũng Lầu thành xóm Đại Tiến, sáp nhập hai xóm Lũng Riền và Bản Sát thành xóm Kim Chung, sáp nhập hai xóm Cốc Khuyết và Bản Chang thành xóm Cốc Chang, sáp nhập hai xóm Nà Chích - Pác Liêng và Bản Mầy thành xóm Biên Hòa.[5]

Ngày 1 tháng 3 năm 2020, huyện Phục Hòa giải thể để tái lập huyện Quảng Hòa[6]. Xã Đại Sơn thuộc huyện Quảng Hòa như hiện nay.

Hành chính

Xã Đại Sơn được chia thành 11 xóm: Bó Luông, Bó Tèng, Cốc Chang, Kim Chung, Đà Sơn, Lũng Om, Bản Mới, Biên Hòa, Bản Chu, Đại Tiến, Nam Hà.


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 4 318
  • Tổng lượt truy cập: 1603118
Đăng nhập