UBND huyện sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 14/10, UBND huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự có các đồng chí: Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Văn Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trương Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Các đồng chí: Nguyễn Thành Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nông Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Thị Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng các cây trồng chính cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 49.305/46.928 tấn đạt 105% kế hoạch (KH); tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc được các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 442,746 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517,2 triệu USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu 40,5 triệu USD, nhập khẩu 476,7 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đến 28/9 đạt 24.025 /53.860  triệu đồng  bằng 45%/KH,bằng 88% so với cùng kỳ năm 2021; di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đến nay được 166/809 hộ, bằng 20,5%KH..... Công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

3 tháng cuối năm 2022, huyện Quảng Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra; triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;  đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo đối với người có công, người có uy tín, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Đàm Diện