Hội nghị Ban chấp hàng Đảng bộ huyện lần thứ 10 (mở rộng)

Ngày 17/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 10 ( mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các đồng chí: Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Đinh Huy Giáp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thành Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, diện tịch gieo trồng các cây trồng chính cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 49,3 nghìn tấn, đạt 105% kế hoạch(KH); tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc được các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiển thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt hơn 442,7 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 517,2 triệu USD tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 28/9 đạt hơn 24 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm ngoái; di dời gia súc ra khỏi sàn nhà ở được 166/809 hộ, đạt 20,5% KH.... Công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc, theo chỉ đạo của cấp trên. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay kết nạp vào Đảng được 141/230 đảng viên mới đạt 61,3%KH, chuyển đảng chính thức cho 216 đảng viên dự bị.

3 tháng cuối năm 2022, huyện Quảng Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19;  đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo đối với người có công, người có uy tín, chính sách dân tộc trên địa bàn......

Dịp này, hội nghị tiến hành bầu bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 59
Login