Ngân hành Chính sách xã hội huyện giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP

Ngày 23/9, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Hoà triển khai giải ngân thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Ngọc Động và Quốc Toản.

Theo đó, đối tượng được áp dụng theo Nghị định này bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ; Doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Đối với gói cho vay hỗ trợ nhà ở, sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa người dân sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm.

Tại xã Ngọc Động, 31 hộ nghèo đã được tiền hành giải ngân hỗ tợ về nhà ở với tổng số tiền 1 tỷ 240 triệu đồng; xã Quốc Toàn là 18 hộ với số tiền 560 triệu đồng.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở tại xã Ngọc Động

Để thực hiện Nghị định số 28 và các quy định liên quan, Ngân hàn Chính sách xã hội huyện Quảng Hoà đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với Nhân dân.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Hoà dự kiến giải ngân 5 tỷ đồng theo Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP cho 125 hộ nghèo là dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn. Đồng thời tiến hành rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn của nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Bế Huệ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 9
Login