Văn phòng HĐND và UBND

- Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.820.381

- Fax: 02063.820.308

- Email:   ubndquanghoa@caobang.gov.vn

I. Bộ máy tổ chức

1. Chánh Văn phòng: Bế Văn Phùng

- Điện thoại cơ quan: 02063.821.999

- Điện thoại di động:

- Email: 

2. Phó Chánh Văn phòng: Đặng Thị Liễu

- Điện thoại di động:: 0919.740.111

- Email: 

3. Phó Chánh Văn phòng: Bế Ích Khánh

- Điện thoại di động:: 0978.332.354

- Email: 

II . Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

Tham mưu giúp HĐND và UBND huyện xây dựng, chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quỹ, 6 tháng và cả năm, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

Thu thập thông tin, xử lý thông tin, chuẩn bị báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, các văn bản do cơ quan soạn thảo trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo tính hợp lý nội dung và thể thức văn bản theo quy định.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang