Tổng kết lớp truyền dạy Hát Then- Đàn Tính, múa Sluông Chầu năm 2023
Ngày 06/9/2023 tại xã Hạnh Phúc, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quảng Hòa đã tổ chức buổi lễ Tổng kết lớp truyền dạy Hát Then- Đàn Tính, múa Sluông Chầu năm 2023. Lớp truyền dạy Hát Then- Đàn Tính, múa Sluông Chầu được khai giảng từ tháng 7 năm 2023 với 15 học viên tham gia là những người yêu thích say mê Hát Then- Đàn Tính, múa Sluông Chầu trên địa bàn các xã Hạnh Phúc, Ngọc Động...

Thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình  mục tiêu quốc gia phát triển kinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Trong thời gian học, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về vai trò, ý nghĩa, giá trị của di sản Hát Then- Đàn tính; cách thức thực hành các làn điệu hát Then cổ; nghệ thuật biểu diễn múa Sluông Chầu.

 Hát Then- Đàn Tính, múa Sluông Chầu là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của người Tày, Nùng. Việc mở lớp truyền dạy Hát Then - Đàn Tính, múa Sluông Chầu góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; hình thành sản phẩm văn hóa – du lịch mới, phục vụ cho nhu cầu của du khách tham quan khi đến với địa phương.

một số hình ảnh tại lễ tổng kết:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

Bế Huệ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 7 094
  • Tổng lượt truy cập: 1712570
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang