Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch kiểm tra công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tại huyện Quảng Hòa giai đoạn 2021-2023.
Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch do đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tại huyện Quảng Hòa giai đoạn 2021-2023. Dự có đồng chí Nông Văn Thông, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa.

Thực hiện công tác gia đình và triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2023, UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình., Luật bình đẳng giới. Theo đó, Từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra đã tuyên truyền bằng băng rôn được 138 băng; tuyên truyền trên hệ thông đài truyền thanh cấp huyện, xã được 6 chương trình, 04 tin bài công tác với Đài PT – TH tỉnh, trang thông tin điện tử của huyện và các trang mạng xã hội; tuyên truyền lồng ghép 23 cuộc với trên 3.000 lượt người nghe. Trên 95% các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình sống ở vùng khó khăn được tiếp nhận các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Việc bình chọn gia đình văn hóa được tổ chức công khai, dân chủ. Năm 2021 có 13.832/16.257 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; năm 2022 có 13.785/16.153 hộ đạt gia đình văn hóa. 183/183 thôn, xóm, tổ dân phố có quy ước, hương ước và thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Hiện nay 78/183 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sử dụng.Công tác bảo tồn các làn điệu dân ca dân tộc được quan tâm, duy trì.

anh tin bai

Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa” và công tác gia đình tại huyện Quảng Hòa. Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình; kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và duy trì chế độ họp đánh giá thường xuyên; UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành các văn kịp thời; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các buổi tọa đàm, hội diễn, biểu dương... nhân các ngày kỷ niệm trong năm để thông qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện về công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 7 189
  • Tổng lượt truy cập: 1712665
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang