Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Phòng giao dịch NHCSXH huyện
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Hòa và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Hòa vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.

Nội dung phối hợp bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác; Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, tổ chức các hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung triển khai các Chỉ thị; Kết luận, Quyết định của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến thực hiện công tác tín dụng chính sách; Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của NHCSXH và Quỹ “Vì người nghèo để tạo sự lan tỏa’’; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Căn cứ vào nội dung ký kết, hai đơn vị đã ban hành hướng dẫn thực hiện, Thông qua chương trình nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Hòa thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên đia bàn huyện.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 5 331
  • Tổng lượt truy cập: 1599882
Đăng nhập