TTHC về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

Chi Tiết

1

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Chi Tiết

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19
 

Chi Tiết

   
     
   
 
 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 4 830
  • Tổng lượt truy cập: 1598286
Đăng nhập