Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Hòa đẩy mạnh công tác giải ngân, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân
Tính đến ngày 15/5/2023, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa ban huyện Quảng Hòa đạt hơn 519 tỷ đồng, tăng hơn 41 tỷ đồng so với năm 2022.

(Ảnh: Tổ Giao dịch lưu động thực hiện công tác cho vay, thu nợ tại Điểm giao dịch xã)

    Trong đó, doanh số cho vay đạt 77,635 tỷ đồng với 1.131 lượt khách hàng được vay vốn từ đầu năm. Doanh số thu nợ đạt 36,505 tỷ đồng bằng 47% doanh số cho vay. Có 7.571 khách hàng còn dư nợ, tăng 97 hộ so với cuối năm 2022; dư nợ bình quân xã đạt 27,368 tỷ đồng/xã, tăng 2,1 tỷ đồng so với năm 2022; dư nợ bình quân hộ vay đạt 68,68 triệu đồng/hộ, tăng 5,1 triệu đồng so với năm 2022.

    Năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện triển khai cho vay các Chương trình Mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Giải ngân chương trình giải quyết việc làm 50,686 tỷ đồng với 643 lượt người lao động vay vốn, giải ngân chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2,5 tỷ đồng với 125 hộ vay vốn, giải ngân chương trình DTTS theo Nghị định 28 560 triệu đồng với 14 lượt hộ nghèo vay vốn; riêng chương trình DTTS theo Nghị định 28 theo giai đoạn NHCSXH huyện đã giải ngân tổng cộng 8,560 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở cho 214 hộ nghèo trên địa bàn.

anh tin bai

    Trong những tháng tiếp theo, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp với các Tổ chức hội nhận ủy thác, các phòng, ban chuyên môn tích cực tham mưu cho UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành các văn bản tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vay vốn của người dân.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 202
  • Trong tuần: 7 204
  • Tổng lượt truy cập: 1712680
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang