Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Văn bản số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

(Ảnh: Hoạt động giao dịch tại Điểm Giao dịch lưu động)

 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù phải có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện được quy định của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và ký hợp động lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Chính sách tín dụng này áp dụng phương thức cho vay thông qua hộ gia đình và có ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù; Cho vay trực tiếp đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù2 tỷ đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh; thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, do Ngân hàng chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để thỏa thuận; Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ (hiện nay là 6,6%/năm).

Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách tổ chức triển khai thực hiện với mục đích thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ, khắc phục khó khăn và được tiếp cận các thông tin về phát triển kinh tế xã hội, các chính sách xã hội, lao động việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù để ổn định cuộc sống. Người vay có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương sinh sống hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để được cung cấp thủ tục quy trình làm hồ sơ vay vốn./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang