Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng xóm Phúc Dùng, xã Phi Hải
Ngày 24/10/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phi Hải tổ chức Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng xóm Phúc Dùng; Hội nghị Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Thị Gấm, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Tổ truyền thông cộng đồng xóm Phúc Dùng, xã Phi Hải được thành lập gồm 09 thành viên, là các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm, chi hội trưởng hội phụ nữ…người có uy tín trong cộng đồng có tinh thần đổi mới, tiên phong đi đầu và có khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong đó nhiệm vụ của Ban điều hành Tổ truyền thông là chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm và tổ chức triển khai theo kế hoạch; tổ chức, điều hành các cuộc họp giao ban định kỳ; thực hiện giám sát, đánh giá việc triển khai hoạt động của thành viên Tổ. Đối với thành viên của Tổ truyền thông, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Tổ đề ra; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế…góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân nói chung, kịp thời phản ánh với Ban điều hành Tổ về các vấn đề phát hiện ở địa bàn; tích cực tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch của Tổ.

anh tin bai
Đồng chí Lê Đình Nhất Chủ tịch UBND xã Phi Hải trao Quyết định cho các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xóm Phúc Dùng.

Qua việc thành lập và ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng, không chỉ nhằm tuyền truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn giới trong gia đình và cộng đồng mà còn bài trừ những tập tục văn hóa có hại, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

 Sau khi Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng xóm Phúc Dùng, tại Hội nghị đã diễn ra buổi Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Dự án 8 tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Với mục tiêu là nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu và miền núi.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Thị Gấm, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại Hội nghị.

 Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Thị Gấm biểu dương những đóng góp, kết quả đạt được của phụ nữ xã Phi Hải trong thời gian qua. Mong muốn trong thời gian tới Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời phối hợp thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, để duy trì và tổ chức hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng xóm Phúc Dùng được thực sự hiệu quả, đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội của xã Phi Hải, Chi ủy chi bộ xóm Phúc Dùng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp tốt để Tổ hoạt động có hiệu quả nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Phùng Thảo

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang