Kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025 tại huyện Quảng Hòa.
Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hà- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện  phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’ và chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021 – 2025  trên địa bàn huyện Quảng Hòa.

Trong những năm qua, huyện Quảng Hòa đã truyên truyền sâu rộng trong nhân dân, huy động lồng ghép nguồn lực để xây dựng nông thôn mới ( NTM) tại các xã. Trong giai đoạn 2021 -2023, cấp xã đã tuyên truyền lồng ghép về nông thôn mới tại các xã, xóm được 152 cuộc với hơn 14 nghìn lượt người tham gia. Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 30/8/2023 đạt trên 64 tỷ đồng. Trong đó, vốn do nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng; hiến đất mặt bằng được trên 39.000 m2, đóng góp trên 53 nghìn  ngày công lao động. Huy động đóng góp  ''Quỹ xây dựng nông thôn mới'' được 260 triệu đồng. Thực hiện được16 dự án quy hoạch chung xây dựng nông thôn giai đoạn 2022- 2030 tại 16/16 xã; nâng cấp sửa chữa 21 công trình giao thông nông thôn; xây mới, nâng cấp 24 nhà văn hóa xóm, 06 nhà văn hóa xã, 03 sân thể thao; cải tạo nâng cấp 01 trạm y tế xã; 01 công trình cấp nước sinh hoạt... Qua rà soát, đánh giá thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đến nay huyện Quảng Hòa có: 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đại Sơn), 04 xã đạt 16- 17 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10- 13 tiêu chí, 01 xã đạt 9 tiêu chí.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Hà- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị cấp uỷ chính quyền địa phương phát huy vai trò lãnh đạo; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí, phát triển sản xuất; xác định cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng xã, tiến tới nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng, quy hoạch lộ trình phát triển nông thôn mới. Đầu tư xây dựng xóm nông thôn mới có trọng điểm không dàn trải. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, từng bước tăng số lượng tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua, những kết quả đã đạt được để nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình có hiệu quả trong thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại ba xã: Phúc Sen, Quảng Hưng và Độc Lập.

Bế Huệ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang