Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Fax: 

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng Phòng:  Nông Văn Thuỷ

- Điện thoại CQ: 0263.820.259

- Điện thoại DĐ: 

- Email:  

2. Phó Trưởng phòng: Đỗ Trọng Thuỷ

- Điện thoại cơ quan: 

- Email: 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch. Theo dõi, kiểm điểm tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giúp UBND huyện quản lý về thu, chi, thanh quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thực hiện quản lý các nguồn kinh doanh, quản lý các nguồn kinh phí được ủy quyền và các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 5 227
  • Tổng lượt truy cập: 1606515
Đăng nhập