Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:  0263.820.196

- Fax: 

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng Phòng: Hoàng Văn Quyết

- Điện thoại CQ: 0263.820.196

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

2. Phó Trưởng phòng: Đàm Thu Huệ

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ:

- Email:  

II. Chức năng, Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 468
  • Trong tuần: 4 705
  • Tổng lượt truy cập: 1604097
Đăng nhập