Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.826.162

- Fax:

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng Phòng:  Nông Thị Hoà

- Điện thoại CQ: 0266.588.365

- Điện thoại DĐ:

-  Email: 

2. Phó Trưởng Phòng: Hoàng Lương Minh

- Điện thoại CQ: 

- Điện thoại DĐ:

- Email:  

II. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị;kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có nhiệm vụ: Trình UBND huyện dự thảo, quyết định kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị;kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ. Thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật; giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang