Phòng Dân tộc

- Địa chỉ:  Phố Hồng Thái Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Email:  

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng phòng: Chu Thị Thuỷ

- Điện thoại CQ: 0263.821.689

- Điện thoại DĐ:

-  Email: 

2. Phó Trưởng phòng:  

-  Điện thoại CQ: 

- Điện thoại DĐ:

-  Email: 

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể: Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các chuyên môn huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang