TTHC lĩnh vực hạ tầng, kỹ thuật, đô thị

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ (01 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

 


NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THI (01 TTHC)

 

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

a) Trình tự thực hiện:

1. Gửi hồ sơ xin cấp phép: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Xem xét và cấp giấy phép: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.

          b) Cách thức thực hiện: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển    

          - Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

          - Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

* Số lượng hồ sơ:  bộ hồ sơ.

          d) Thời hạn giải quyết:

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          h) Phí, lệ phí:

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 4 863
  • Tổng lượt truy cập: 1604255
Đăng nhập