TTHC lĩnh vực quản lý công sản

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (02 TTHC)

                                                     

stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Thủ tục Mua quyển hóa đơn

 

2

Thủ tục Mua hóa đơn lẻ

 

 


 

NỘI DUNG CỤ THỂ TÙNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (02 TTHC)

1. Thủ tục Mua quyển hóa đơn

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn có văn bản đề nghị mua hóa đơn, gửi đến cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ sở.

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ mua hóa đơn của đơn vị, cơ quan tài chính phải kiểm tra, nếu đúng đối tượng quy định thì bán hóa đơn cho đơn vị (đối với trường hợp mua hóa đơn lần đầu) hoặc căn cứ vào tình hình quản lý sử dụng hóa đơn lần trước của đơn vị để xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán (đối với trường hợp mua hóa đơn các lần tiếp theo).

Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể:

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

          - Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

          d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài chính.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Tài chính xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công.

          h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

          - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017.

          - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 ăm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 


 

2. Thủ tục Mua hóa đơn lẻ

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ sở.

Bước 2: Cơ quan tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán.

Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể:

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này;

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

          - Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

          - Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

          d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài chính.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017.

          - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 ăm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 4 764
  • Tổng lượt truy cập: 1604156
Đăng nhập