TTHC lĩnh vực việc làm

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VIỆC LÀM (03 TTHC)

                                                     

stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 

2

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

 

 

3

Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

 

 


 

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VIỆC LÀM (03 TTHC)

 

1. Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19

a) Trình tự thực hiện:

- Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

- Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

- Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          Đơn đề nghị hỗ trợ (Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

          d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việcTrong đó:

          +  UBND cấp xã:  05 ngày làm việc;

+  Chi Cục thuế:  02 ngày làm việc;

+ UBND cấp huyện: 03 ngày;

+ UBND tỉnh: 02 ngày

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

          h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị hỗ trợ (Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  quy định về  việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp  khó  khăn  do  đại  dịch Covid-19

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 4 839
  • Tổng lượt truy cập: 1606127
Đăng nhập