TTHC lĩnh vực lao động - tiền lương

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG (04 TTHC)

                                                     

stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 

2

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

 

 


 

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG (04 TTHC)

1. Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. 

          b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

          d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

          h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

          Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012.

 

 


 

2. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

        - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

        - Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

          b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

          d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tranh chấp lao động về quyền

          h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tranh chấp lao động về quyền.

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 684
  • Trong tuần: 5 480
  • Tổng lượt truy cập: 1601277
Đăng nhập