Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023

 

Thứ 2
27/02/2023

Thứ 3
28/02/2023

Thứ 4
01/03/2023

Thứ 5
02/03/2023

Thứ 6
03/03/2023

Thứ 7
04/03/2023

Chủ nhật
05/03/2023

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Họp triển khai ĐA chuyển hóa địa bàn xã Cách Linh

Sáng:
Dự HN Tổng kết ( Đợt 2) đấu tranh với DVM tại Hà Quảng

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp BCĐ 389 tỉnh


Chiều:
Họp giao ban 3 lực lượng

Sáng:
Dự HN XDCB, giải ngân vốn ĐT và thu NS của tỉnh

Chiều:
Dự HN XDCB, giải ngân vốn ĐT và thu NS của tỉnh

Sáng:
Họp Thường trưc HU


Chiều:
Đi kiểm tra cơ sở (đất trụ sở CA các xã)

Đ/c Hoàng Thị Hiếu
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Họp thẩm định các dự án hỗ trợ sản xuất đợt 2

Chiều:
HN lấy ý kiên góp ý Luật đất đai ( dửa đổi)

Sáng:
Đi công tác ngoài tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoài tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoài tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoài tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoài tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoài tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoài tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoài tỉnh

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan; 9h00 đi công tác tại Hòa thuận

Chiều:
Đi công tác Hà Quảng

Sáng:
Dự HN trực tuyến tại tỉnh


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh n

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Dự HN đối với dự thảo Luật đất đai

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Họp BCH Công đoàn khối

Sáng:
HN trực tuyến XDCB, giải ngân vốn đầu tư công, thu NSNN 2023

Chiều:
HN trực tuyến XDCB, giải ngân vốn đầu tư công, thu NSNN 2023

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 5 367
  • Tổng lượt truy cập: 1599918
Đăng nhập