Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023

 

Thứ 2
20/02/2023

Thứ 3
21/02/2023

Thứ 4
22/02/2023

Thứ 5
23/02/2023

Thứ 6
24/02/2023

Thứ 7
25/02/2023

Chủ nhật
26/02/2023

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự các hoạt động của Lễ hội

Chiều:
Dự các hoạt động của Lễ hội

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Dự công bố QĐ bổ nhiệm Phó Chánh án TAND huyện

Sáng:
Làm việc với Phòng GD- ĐT về thu nộp BHXH

Chiều:
Họp về việc thực hiện KL của Thanh tra, kiểm toán

Sáng:
Họp TT UBND huyện


Chiều:
Làm việc với CA tỉnh về đất trụ sở CA xã

Đ/c Hoàng Thị Hiếu
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Dự HN trực tuyến HU


 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Tham dự Lễ hội Xuân Long - Thủy Khẩu - TQ

 

Chiều:
Tham dự Lễ hội Xuân Long - Thủy Khẩu - TQ

Sáng:
Làm việc tai cơ quan


 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Đi cơ sở xã Bế văn Đàn -


 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Đi cơ sở - nắm tình hình thực hiện vốn sự nghiệp hỗ trợ SX ( các xã)

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Dự HN trực tuyến tại Huyện ủy


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự các hoạt động của Lễ hội

Chiều:
Dự các hoạt động của Lễ hội

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Hội nghị trực tuyến tại Huyện ủy

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh

Sáng:
Đi công tác ngoại tỉnh


Chiều:
Đi công tác ngoại tỉnh

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Dự HN trực tuyến tại Huyện ủy


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Dự công bố Quyết định phó chánh án TAND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 148
  • Trong tuần: 4 605
  • Tổng lượt truy cập: 1604712
Đăng nhập