Tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh
Ngày 25/5,  tại UBND xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho lãnh đạo UBND xã, các đoàn thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình các xã Tự Do, Hạnh Phúc, Ngọc Động, Chí Thảo và thị trấn Quảng Uyên.

Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai.Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thi số 40- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;  Chỉ thị số 09- CT/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;  Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Đê án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quán triệt, thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án, chính sách tín dụng phát triển kinh tế - xã hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương; hướng dẫn quy trình và các thủ tục vay vốn.

anh tin bai

Qua buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức về các chương trình, dự án, đề án, chính sách tín dụng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng để các chính sách phát triển kinh tế của trung ương, tỉnh, huyện đi vào cuộc sống và phát huy có hiệu quả.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 588
  • Trong tuần: 5 429
  • Tổng lượt truy cập: 1599980
Đăng nhập