Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12 – kỳ họp chuyên đề
Ngày 14/11, HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (chuyên đề) để lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND huyện bầu ; xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc chuyển nguồn tiết kiệm chi sang đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023( lần 2) và việc thu hồi, giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  đồng chí  Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đánh giá cao sự nỗ lực của HĐND huyện Quảng Hòa trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 12 ( chuyên đề). Đồng chí nếu rõ: Việc lấy phiếu tín nhiệm là một nội dung rất quan trọng, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần  đánh giá uy tìn và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Do vậy, các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá đúng với tinh thần cân nhắc thận trọng, trách nhiệm, khách quan, công tâm, công bằng. Đối với nội dung các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét cho ý kiến. để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm đồng chí đề nghị UBND huyện Quảng Hòa tập trung rà soát, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo quyết liệt vào thực hiện các nhiệm vụ còn lại về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong 02 tháng cuối năm 2023, đặc biệt là giải ngân kịp thời vốn đầu tư công nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn, các xã, thị trấn khẩn trương tích cực chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; chủ động xây dựng, sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quết gửi các ban HĐND các cấp thẩm định, thẩm tra theo đúng quy trình, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan đối với 20 chức vụ do đại biểu HĐND huyện bầu. Kết quả, 90% người được lấy phiếu đạt  phiếu tín nhiệm trở lên trên 80%.  

Cũng tại kỳ họp, kỳ họp đã thông qua 07 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về việc chuyển nguồn tiết kiệm chi sang đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023( lần 2); Nghị quyết về việc thu hồi, giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 (lần 3); Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp);  Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (lần 9);  Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3); Nghị Quyết về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022.

anh tin bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp

 Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào các nội dung dự thảo nghị quyết và biểu quyết thống nhất cao thông qua dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Bế Huệ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 312
  • Trong tuần: 5 605
  • Tổng lượt truy cập: 1764934
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang