Đồng chí Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo tại huyện Quảng Hòa.
Sáng ngày 09/8/2023, đồng chí Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh, Phó Trưởng ban TT Ban chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo tại huyện Quảng Hòa.

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Hoà đã thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được chính quyền các xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật. Việc thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. 6 tháng đầu năm bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 14.000 hồ sơ, cấp huyện là trên 1.200 hồ sơ,  tiếp công dân 40 lượt; tiếp nhận đơn thư 47 đơn kiến nghị. Ban hành 39 văn bản về công tác Dân chủ cơ sở. Tổ chức tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được 02 cuộc, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được 38 cuộc, trên 1000 cử tri tham dự. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội phát động các phong trào thi đua, xây dựng đăng ký các mô hình tại địa phương, đơn vị phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Trong công tác "Dân vận khéo" các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng k‎ý xây dựng 162 mô hình, trong đó cấp huyện 15 mô hình, cấp cơ sở 147 mô hình. Các mô hình tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý của chính quyền được củng cố và tăng cường.

Tại buổi làm việc Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" đối với Chi bộ Giáo dục Đào tạo thông qua hình thức báo cáo  bằng văn bản.

anh tin bai

Đồng chí Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo huyện Quảng Hoà trong việc việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị,  thời gian tới Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở.  Tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản đến người dân, bổ sung thêm các số liệu cho bản báo cáo, việc đánh giá các mô hình cần có kết quả cụ thể. Làm tốt công tác dân vận, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trước buổi làm việc với Ban chỉ đạo huyện, Đoàn đã đi kiểm tra cơ sở việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại xã Phi Hải.

 

Bế Huệ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 7 120
  • Tổng lượt truy cập: 1712596
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang