Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Hòa
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sau 3 ngày, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Quảng Hoà đã hoàn thành nội dung kế hoạch đề ra. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Hòa được tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, tập trung chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thực binh xử lý tình huống A2; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực; sơ tán nhân dân; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, thông qua kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình diễn tập từ vận hành cơ chế đến thực binh được diễn ra nhịp nhàng, đảm bảo nguyên tắc, cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, cuộc diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, huy động nhân lực tham gia đầy đủ. Kết quả, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương huyện Quảng Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Quảng Hoà cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương; duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, làm hạt nhân để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; thường xuyên tuân thủ và vận hành nghiêm túc cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương với nòng cốt là cơ quan quân sự, công an để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ địa phương. Tập trung xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững mạnh, lấy “thế trận lòng dân” là yếu tố cốt lõi. Đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng xây dựng lực lượng rộng khắp, đủ sức bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập cấp huyện, vận dụng linh hoạt trong tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, tăng cường nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm xây dựng khu vực phòng thủ. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình quốc phòng như hang động, thiết bị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành thời chiến, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo phục vụ tốt cho các cơ quan, đơn vị sinh hoạt và làm việc trong điều kiện chiến tranh dài ngày.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Hòa năm 2023.

Kết thúc cuộc diễn tập, có 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 26 tập thể 46 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa.

Bế Huệ - Đàm Diện - Đàm Thành

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang