Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
1.  Liên hệ quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật
Liên hệ quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật của chính quyền địap hương
  • Ngày gửi: 12/03/2022
  • Người gửi: Hoàng thị Huyền
  • Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên
  • Câu trả lời
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi câu hỏi Làm lại