Tập tin tải về:
Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 04/12/2022
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Số điện thoại:(*):
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1153/VHTT
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 18/10/2022
Lượt xem:
2129/LĐTB&XH
Ngày bắt đầu: 18/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:
31496/BCĐ-TNMT
Ngày bắt đầu: 08/12/2021
Ngày kết thúc: 11/12/2021
Lượt xem:
4127/CV-NV
Ngày bắt đầu: 03/12/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:
5112/CV-TNMT
Ngày bắt đầu: 24/11/2021
Ngày kết thúc: 05/12/2021
Lượt xem:
669/TP
Ngày bắt đầu: 23/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:
7358/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:
Danh sách các ý kiến góp ý