Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/NQ-HĐND 24/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 lần 1
Lượt xem:
Tải về 6
10/NQ-HĐND 24/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Lượt xem:
Tải về 2
05/NQ-HĐND 23/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 202
Lượt xem:
Tải về 3
171/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem:
Tải về 4
99/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022
Lượt xem:
Tải về 2
12/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022
Lượt xem:
Tải về 7
13/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 3)
Lượt xem:
Tải về 3
14/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 5)
Lượt xem:
Tải về 3
15/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về điều chỉnh nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chuyển sang thành vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem:
Tải về 3
09/NQ-HĐND 29/09/2022 Về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2)
Lượt xem:
Tải về 2
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang