Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
85/KH-HĐND Kế hoạch triển khai chương trình giám sát năm 202 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
31/12/2021
178/KH-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
26/10/2021
170/KH-UBND KH Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Hòa đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID_19
Lượt xem: 1
11/10/2021
146/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủtục hành chính trên địa bàn huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
09/08/2021
126/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2021
Lượt xem: 1
30/06/2021
99/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷluật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2021
Lượt xem: 1
11/05/2021
58/KH-UBND Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 1
24/03/2021