Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
99/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022 (New)
Lượt xem: 0
31/01/2023
18/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
20/NQ-HĐND Nghị quyết vv Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
16/NQ-HĐND Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ( lần 6)
Lượt xem: 0
20/12/2022
19/NQ-HĐND Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 0
20/12/2022
21/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển Kinh tế -xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
22/NQ-HĐND Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng , nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phong HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 0
20/12/2022
17/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 0
20/12/2022
06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
13/12/2022
15/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chuyển sang thành vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 0
11/11/2022
123456789