Tổng số: 119
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
315/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa trong kỳ 2019 - 2023 (New)
Lượt xem: 0
Tải về 0
202/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Công nhận xã, thị trấn Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
149/QĐ-UBND 27/01/2024 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
05/2023/QĐ-UBND 30/12/2023 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
38/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về phân bổ Ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 4
35/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết Quyết định dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 1
36/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 1
39/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
31/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi Ngân sách năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
32/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang