Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
15/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chuyển sang thành vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 0
11/11/2022
14/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 5)
Lượt xem: 0
11/11/2022
13/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 3)
Lượt xem: 0
11/11/2022
12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022
Lượt xem: 0
11/11/2022
09/NQ-HĐND Về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2)
Lượt xem: 0
29/09/2022
11/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc điều chỉnh phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 0
28/09/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết Về Điều chỉnh dự toán năm 2022 tại Nghị
Lượt xem: 0
28/09/2022
08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1)
Lượt xem: 0
28/09/2022
05/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
16/09/2022
04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
07/07/2022
12345678