Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Hoà triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022

Ngày 13/10, Ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Hoà tổ chức  họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thị Hiếu, Trưởng Ban đại diện HĐQTNHCSXH huyện chủ trì.

Trong Quý III năm 2022, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện đã bám sát các nghị quyết của cấp trên và chương trình công tác đề ra …tổng nguồn vốn đạt trên 461 tỷ đồng, tăng hơn 6,3 tỷ đồng so với quý II và tăng hơn 24,7 tỷ đồng so với năm 2021. Doanh số cho vay quý III đạt trên 27 tỷ đồng, với 552 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ quý III đạt trên 21.4 tỷ đồng, luỹ kế thu nợ từ đầu năm đạt trên 84,7 tỷ đồng…

Quý IV năm 2022, ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách tín dụng. Đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng./.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 15
Login