HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều  ngày 31/10, HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) thông qua tờ trình các Nghị quyết của UBND huyện. Dự có các đồng chí: Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Thị Vân Anh, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Văn Thông và Hoàng Thị Hiếu. Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Thường và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nông Thị Niêm làm chủ tọa kỳ họp.

Tại Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghi quyết của UBND huyện: Về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 3); bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 5); việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; việc điều chỉnh nguồn vốn dự toán tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 thành vốn đầu tư. Bên cạnh đó, các Đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị  quyết của UBND huyện về chủ trương của các nội dung nêu trên.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết trên.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 24
Login