Tổng số: 124
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1171/QĐ-UBND 16/05/2024 Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư, phê duyệt
Lượt xem: 0
Tải về 5
14/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh dự toán cho Ngân sách năm 20
Lượt xem: 0
Tải về 2
12/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
13/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
315/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa trong kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
202/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Công nhận xã, thị trấn Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
149/QĐ-UBND 27/01/2024 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
05/2023/QĐ-UBND 30/12/2023 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 5
34/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 11
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang