Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1171/QĐ-UBND 16/05/2024 Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư, phê duyệt
Lượt xem: 0
Tải về 5
315/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa trong kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
202/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định Công nhận xã, thị trấn Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
149/QĐ-UBND 27/01/2024 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
05/2023/QĐ-UBND 30/12/2023 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 5
04/2023/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 20/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 15/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 3
01/2023/QĐ-UBND 15/03/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 16
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang