Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/NQ-HĐND 24/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 lần 1
Lượt xem: 0
Tải về 3
10/NQ-HĐND 24/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/NQ-HĐND 23/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 202
Lượt xem: 0
Tải về 1
18/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 10
17/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
22/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng , nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phong HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 0
Tải về 1
21/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về phát triển Kinh tế -xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ( lần 6)
Lượt xem: 0
Tải về 7
20/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết vv Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345