Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
14/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh dự toán cho Ngân sách năm 20
Lượt xem: 0
Tải về 2
13/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 2
12/NQ-HĐND 17/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
35/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết Quyết định dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 2
36/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 7
39/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 7
31/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi Ngân sách năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
32/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
34/NQ-HĐND 21/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 11
1234567

Chung nhan Tin Nhiem Mang