Huyện Quảng Hòa phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2021

Ngày 09/3/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quảng Hòa đã ký Quyết định số 395/QĐ-UBND về phê duyệt, công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của UBND các xã, thị trấn.

    Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các xã, thị trấn được đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

    Theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND, Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn được phân loại theo 4 mức độ: loại Tốt đối với các đơn vị đạt Chỉ số từ 90% trở lên; loại Khá đối với các đơn vị đạt Chỉ số từ 70% đến dưới 90%; loại Trung bình đối với các đơn vị đạt Chỉ số từ 50% đến dưới 70% và loại Kém đối với các đơn vị có Chỉ số dưới 50%.

    Theo kết quả được công bố tại Quyết định số 395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện, năm 2021 có 02/19 đơn vị (tỷ lệ 10,52%) có Chỉ số xếp loại tốt là xã Tự Do và xã Phúc Sen; xếp loại khá có 15/19 đơn vị (tỷ lệ 78,94%), bao gồm các xã, thị trấn: Quốc Toản, Hạnh Phúc, thị trấn Quảng Uyên, Độc Lập, Cách Linh, Chí Thảo, thị trấn Hòa Thuận, Mỹ Hưng, Đại Sơn, Phi Hải, Quảng Hưng, Bế Văn Đàn, Tiên Thành, thị trấn Tà Lùng, Cai Bộ; xếp loại trung bình có 02/19 đơn vị (tỷ lệ 10,52%), bao gồm: xã Hồng Quang và xã Ngọc Động. 

    UBND huyện Quảng Hòa yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ Chỉ số CCHC năm 2021 tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính để cải thiện Chỉ số CCHC trong những năm tiếp theo./.

Thu Huệ

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 18
Login