Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

 

Thứ 2
21/11/2022

Thứ 3
22/11/2022

Thứ 4
23/11/2022

Thứ 5
24/11/2022

Thứ 6
25/11/2022

Thứ 7
26/11/2022

Chủ nhật
27/11/2022

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan; Họp tại UBND tỉnh (10h)

Chiều:
Họp thông qua KL Thanh tra

Sáng:
Diễn tập QS xã Mỹ Hưng; Làm việc với BQLKKT

Chiều:
Dự Hội nghị TXCT của ĐĐBQH tỉnh tại xã BVĐ

Sáng:
Diễn tập QS xã Mỹ Hưng

Chiều:
Làm việc với BQLDA (14h30)

Sáng:
Đi kiểm tra cơ sở


Chiều:
Họp BCĐ 389 huyện

Sáng:
Làm việc với Sở Ngoại vụ (dự kiến)

Chiều:
Họp giao ban 3 lực lượng

Đ/c Hoàng Thị Hiếu
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan
Họp tại UBND tỉnh ( 10h)


Chiều:
Dự thông qua kết luận thành tra

Sáng:
Họp thống nhất triển khai DA đường TTBG - tại Bộ CHQS tỉnh


Chiều:
Dự họp báo tại - tại TP

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


 Chiều:

Công tác Sở Tài chính - Thẩm định giá đất

Sáng:
Họp Hội đồng thẩm định QH NTM


Chiều:
Họp Hội đồng Thẩm định nv QH NTM

Sáng:
Họp Hội đồng Thẩm định nv QH NTM


Chiều:
Họp Hội đồng Thẩm định nv QH NTM

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Dự họp với Đoàn kiểm tra công tác Tôn giáo tại Huyện ủy

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp Thường trực HĐND huyện

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Chiều:
Họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Dự HN TXCT tại xã Bế Văn Đàn

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 9
Login