Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
264/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 5
85/KH-HĐND 31/12/2021 Kế hoạch triển khai chương trình giám sát năm 202 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
Tải về 8
73/NQ-HĐND 21/12/2021 Nghị quyết về việc Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 3
72/NQ-HĐND 21/12/2021 Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
Tải về 1
70/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 1
69/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 0
68/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
67/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hòa (lần 3)
Lượt xem: 1
Tải về 0
66/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 2
71/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
Tải về 0
1234