Hội Nông dân huyện gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 11/10, Hội Nông dân huyện Quảng Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022); Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2022.

Diễn văn truyền thống tại buổi gặp mặt nêu rõ, 92 năm qua, cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Hội Nông dân huyện Quảng Hòa hiện có 13.601 hội viên, sinh hoạt tại 183 xóm, tổ dân phố. Hội nông dân từ cấp huyện đến cơ sở luôn phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội.

9 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân huyện phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn 1.600m2, đóng góp 2.079 ngày công, nạo vét 25km kênh mương, di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được 68 hộ.  Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện hơn 4,8 tỷ đồng đang thực hiện 22 mô hình, dự án với hơn 4,6 tỷ đồng/232 hộ vay. Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động cho hội viên nông dân được 08 lớp với 432 hội viên tham gia. Dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân của Ngân hàng chính sách xã hội huyện hơn 110,77 tỷ đồng với 1.756 hộ vay, các ngân hàng thương mại khác dư nợ hơn 5,3 tỷ đồng với 79 hộ vay. Giới thiệu 277 hội viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết quả 76 hội viên được kết nạp.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giai cấp nông dân" cho các cá nhân

Dịp này, 10 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam” đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 42
Login